Voor de Open Hof, een verpleeghuis in Amsterdam Oost wat geliefd en bekend is in het volksbuurtje Amsteldorp, is bureau SLA op zoek gegaan naar een manier om beter zorg te kunnen leveren aan haar bewoners. Goede woningen voor ouderen in Amsterdam zijn hard nodig. Bovendien zijn ouderen een belangrijke doelgroep in onze stad. Vandaar de vraag: hoe zorg je ervoor dat ouderen op een kwalitatieve manier hun oude dag kunnen doorbrengen?

Het prachtige binnenhof bij het verpleeghuis geeft de bewoners straks rust en een groene omgeving. Het huidige hof blijft bestaan, wordt vergroot en zo ingericht dat de tuin op elk niveau interessant is. Alle ouderen hebben straks vanuit hun woningen een prachtig uitzicht op een groene omgeving. De binnentuin biedt ze bovendien een veilige plek, rondom het hof wonen zij beschut achter de bomen, maar toch middenin de bruisende stad. Met een nieuwe toegangspoort vanaf de straat wordt het hof een open en toegankelijke ontmoetingsplek voor de Amstelbuurt.

Een belangrijk kenmerk van het nieuwe gebouw is dat de relatie met de stad behouden blijft. Door een leefgang om de zorgkamers heen te sluieren, en we een corridorontsluiting weten te voorkomen, slaan we twee vliegen in één klap. Er is direct zicht op de stad en tegelijkertijd valt daglicht vol overvloed binnen. Zo is de gang geen donkere plek, maar een open verblijfsplek voor de bewoners met belangrijke ruimtelijke eigenschappen. De gang heeft op deze manier nog een tweede functie: het zorgt voor een geluidsbuffer tussen de naastgelegen autoweg en de woningen. Deze ingreep bevordert de woonkwaliteit van de bewoners en biedt tegelijkertijd een mooie oplossing voor de anders kostbare, onontkomelijke dove gevel.

Vanwege de stedenbouwkundige ligging kent het gebouw meerdere karakters. Aan de stadszijde komt het gevelontwerp voort uit de waarden van het algemeen uitbreidingsplan (AUP) waarbij de architectonische elementen zoals de loggia’s het trappenhuis en de binnengang het ritme en de geleding bepalen. Aan de hofzijde is het intieme collectieve karakter en de menselijke schaal juist belangrijk: de zorgkamers zijn niet individueel afleesbaar maar gaan op in het geheel. Ondanks de verschillende verschijningsvormen is het gebouw één ensemble waarbij de leefkwaliteit voor de bewoners op de eerste plaats staat.

 

Opdrachtgever: Stichting Woonzorg Nederland
Ontwerp: 2019-2022
Oppervlakte: ca. 11.041 m2
Start bouw: 2023