©Roemer Overdiep

Maandag 9 oktober was Peter van Assche als 1 van de 25 topwetenschappers, uitgenodigd als tafelwetenschappers in de Pieterskerk in Leiden door De Avond van Wetenschap & Maatschappij. De avond van Wetenschap & Maatschappij wordt gesteund door het ministerie van OCW en EZK, de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen, de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen, NWO, de Universiteiten van Nederland, de Vereniging Hogescholen en NEMO Science Museum.

Voor de tafeldiscussie hebben Peter Van Assche en talentvolle wetenschapper Laura van Santen gekozen voor het onderzoeksonderwerp Nieuwe systeemlogica voor een circulaire bouwpraktijk. Met de discussies wordt het belang van wetenschap onderstreept en geprobeerd om de genodigden een verrassende kijk te geven op de impact van wetenschap en onderzoek op de maatschappij en de
toekomst.