18 juni 2020 – Vandaag is de vereniging WoonCoöp De BinnenHaven officieel opgericht bij PVM Notarissen in Almere. De WoonCoöp wil van het Stadswerfpark in Almere-Haven een plek maken waar zelfstandig wonen en gezamenlijkheid hand in hand gaan. Een plek van ontluikende gemeenschapszin tot knoestige vriendschappen, zorgzaamheid zonder bemoeizorg, burenbanden die tegen een stootje kunnen. Een plek voor mensen met sociale pit. 

In het verlengde van de prijsvraag van de Rijksbouwmeester “Who Cares” uit 2017 is er volop verder gestudeerd om het prijswinnende plan van bureau SLA in Almere Haven ook daadwerkelijk te gaan realiseren. Het plan voor een hedendaags, duurzaam hofje waar zorg voor elkaar en voor de omgeving hand in hand gaan, zal op een coöperatieve vorm door en voor bewoners worden opgezet en uitgewerkt. 

Download hier het hele persbericht: