EEN TYPOLOGIE DIE VERDER KIJKT DAN HET RIJTJESHUIS”

De omgeving tussen de M.L. Kingweg, Schaarsven, De Weer en Pauwenven in Zaandam, is voorheen vooral gebruikt als schoollocatie. Sinds 2016 is het gebied onderwerp van overleg voor herontwikkeling met als programma ‘grondgebonden wonen’, waarbij het herkenbare groene karakter van het gebied behouden wordt. Het startpunt voor de nieuwe inrichting is de hoftypologie geweest, een onderwerp waar we eerder met veel plezier onderzoek naar gedaan hebben. Dit keer is de hofwoning in een nieuw jasjes gegoten waarbij er rekening is gehouden met een gemixte doelgroep. Ons doel? Een woonomgeving creëren die prettig is voor zowel ouderen als gezinnen. Dit resulteerde in het Pauwenhof met 29 gezinswoningen en 14 seniorenwoningen en een typologie die verder kijkt dan het rijtjeshuis. 

Voor een kwalitatieve herontwikkeling van dit gebied, hebben wij onderzocht welke aspecten voor deze specifieke locatie een rol spelen bij het vormgeven van een woonomgeving die inzet op een sterke onderlinge samenhang. De schaalgrootte van de afzonderlijke velden maakt het mogelijk een woonomgeving te creëren waar het concept van buurtschap, samenwonen en gemeenschapszin, in de stedenbouwkundige layout, fysiek vorm krijgen. Vindingrijke overgangen van openbaar naar privé, het vormgeven van hybride zones en het intelligent omgaan met openbare ruimte zijn hiervoor zo ontworpen dat er een kwalitatief woonmilieu ontstaat.

Om deze woonkwaliteit en de diversiteit in de woonwijk te bevorderen, zijn er drie woontypes ontworpen om zo ruimte te bieden aan senioren, gezinnen en alleenstaanden. De “hofwoningen”, bestaan uit anderhalve woonlaag met een slaapkamer op de begane grond voor senioren. Ook zijn er grote gezinswoningen ontwikkeld, met drie verdiepingen, aan een groen park met speelvoorzieningen.

Het buurtje heeft ondanks de verschillende typologieën wel een uniforme uitstraling met een gemeenschappelijke detaillering. De bakstenen gevels zijn zorgvuldig ontworpen met een kwalitatieve baksteen in twee metselverbanden. Er is gekozen voor een architectonisch detail, doorgevoerd in de verschillende gebouwen, om ze zo toch met elkaar te verbinden. Dit is terug te vinden in de doorgaande, betonnen banden.

Facts & Figures
Ontwerp: Bureau SLA
Opdrachtgever: Gemeente Zaandam, Stevast Baas & Groen