De ontwerpcombinatie van bureau SLA, Inbo, Overtreders W, Woonpioniers en Boom Landscape heeft de ontwerpopdracht voor het cultuurhart op het Berlijnplein in Utrecht Leidsche Rijn gewonnen, verenigd in het consortium De Pleinmakers. 

Het winnende plan zet in op de realisatie van circulaire cross-disciplinaire gebouwen. Verenigd in het nieuwe Bureau Berlijnplein, bedachten de ontwerpers een strategie die hier houvast aan geeft. Deze strategie geeft vorm aan de interactie tussen gebouw, buitenruimte en een constructieve drager. De drager zorgt voor samenhang en nodigt uit tot delen van gebouw, programma en diverse prettige buitenruimte. Verschillende gebouw onderdelen kunnen op eenvoudige wijze hun eigen circulaire levensloop bepalen en vormgeven. De drager fungeert daarbij als achterwand en ‘stekkerdoos’ voor transformaties over maanden of over jaren. Vaste en tijdelijke uit- en inbreidingen worden in een samenhangend complex geïntegreerd. Cultuurcluster Berlijnplein is een culturele nieuwbouwontwikkeling van 9.200 m2 BVO en inrichting van het bijbehorende terrein. In het cultuurcluster komen ruimtes voor publieksprogramma en werk- en ontwikkelplekken zoals een presentatiestudio, muziek-, dans- en theaterstudio’s, ateliers, kantoren, expositieruimtes, horeca en dergelijke. De gebouwen en het terrein faciliteren creativiteit, innovatie en ontmoeting.

Het cultuurcluster maakt een publiek stuk stad waar straks de Pleingenoten gehuisvest zijn. Met elkaar geven ze de stad een levendig cultureel hart. Hier willen we geen gesloten bouwblok, maar juist een open en toegankelijk gebied. Er zijn geen binnenkanten en het cluster oogt niet massief. Met het cultuurcluster maken we iets voor verschillende generaties Pleingenoten, het blijft immers lang staan. Met het ontwerp leggen we dus het functioneren voor nu én voor de toekomst voor een groot deel vast. Het is belangrijk dat we verantwoording nemen voor het gezamenlijk belang over lange tijd.

Naar verwacht is de nieuwbouw eind 2025 gereed. Berlijnplein biedt straks ruimte aan vele kunstenaars, makers, creatieve bedrijven en sociaal-maatschappelijke organisaties.