“bureau SLA’s environmental learning centre demonstrates sustainable building methods”

– Dezeen.com, January 23, 2016

Alle basisscholen in Amsterdam hebben een speciaal onderwijsprogramma over natuur en milieu. In dit lesprogramma onderhoudt ieder kind gedurende een half jaar een eigen schooltuintje en krijgt het aanvullend les in een speciaal hiervoor gemaakt natuur- en milieu educatiecentrum (NME). Het nieuwe NME in Amsterdam-Noord vervangt twee noodlokalen die gedurende 5 jaar op dezelfde locatie stonden. Het gebouw is uniek, omdat het zelf fungeert als lesmateriaal: alle (energetische) duurzaamheidsmaatregelen zijn zichtbaar en beleefbaar. Zo komt de bijzondere vorm van het dak door een optimale orientatie op de zon. En de grote betonnen platen met glas ervoor (de Trombe-wanden) verwarmen frisse lucht voordat die de klaslokalen instroomt.

Algemene informatie over het NME is hier te downloaden (PDF, 5 Mb)