17 januari 2019 – Samen met onze Marokkaanse partner Idmaj Sakan ontwerpen we betaalbare huizen in Casablanca. In juli gingen wij naar Casablanca om kennis op te doen. Afgelopen week bezocht het team ons in Amsterdam. We trotseerden de kou en analyseerden verschillende sociale woningbouwprojecten.

Affordable Housing Casablanca wordt financieel mogelijk gemaakt door Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie.