In 2015 wonnen we de prijsvraag voor het ontwerp van een nieuw kantoorgebouw voor de gemeenschappelijke werven van de stad Amsterdam. Een gebouw voor de stadswerkers die de parken, straten, straatverlichting en trottoirs onderhouden.
We stelden ons het doel een gebouw te maken zonder ‘ecologische voetstap’. Dat geen gebruik maakt van fossiele brandstoffen en nieuwe, uit de aarde gewonnen materialen.

Een bijna onmogelijke taak, want niemand weet echt hoe je dat aanpakt. Juist dat feit gaf ons de ruimte voor experiment. Om de hedendaagse logica van bouwen opnieuw te bekijken en in ontwerp en bouw tot een alternatief te komen.

Want hoe bouwen we een werfgebouw zonder grondstoffen op te gebruiken?

Om te beginnen gebruikt het gebouw geen energie. Het maakt zelf genoeg energie. Door het benutten van de zon, en warmte en kou van de aarde. Dit is geen technische uitdaging meer. Elk nieuw gebouw zou op deze manier moeten werken.
De constructie is samengesteld uit gerecyclede stalen balken. Ze zijn niet gelast, maar vastgedraaid met bouten. Die aanpassing maakt dat het grootste deel van het gebouw uit elkaar worden gehaald en weer anders kan worden gebruikt.
De gevel bestaat is ontworpen met stenen die we op locatie vonden. Op de werven lagen stapels stenen zo ver het oog reikt. Verschillende kleuren, verschillende maten. Het zijn restanten van projecten, voldoende om een heel gebouw van te maken. Die overgebleven stenen zijn nu het gezicht van het gebouw geworden.

We stelden ons de vraag, wat maakt een gebouw nu echt duurzaam? Dat het geliefd is, dat mensen er graag in werken. Want dat zal het waarde behouden en niet na een paar jaar worden afgebroken. De meest duurzame gebouwen gaan voor altijd mee. Daarom hebben we speciale aandacht besteedt aan het ontwerpen van aangename werkruimtes. We zorgden voor extra hoge plafonds zodat het gebouw in de toekomst gemakkelijk kan worden getransformeerd, bijvoorbeeld in appartementen.

Facts & Figures

Opdrachtgever: Gemeente Amsterdam
Ontwerpteam: Peter van Assche, Monique Philippo, Wouter Bak, Amber Beernink
Ontwerp: 2015 – 2018
Oplevering exterieur: 2021
Fotografie: Jorn van Eck