“Het lectoraat wil antwoorden formuleren op maatschappelijke vraagstukken door circulair denken in te zetten in de mooiste professie van deze wereld, namelijk het vormgeven van onze ruimte: architectuur”.

– Peter van Assche, 2019

Peter van Assche is door de Academie van Bouwkunst benoemd tot lector Architecture & Circular Thinking. Binnen dit lectoraat onderzoekt hij de komende vier jaar de architectonische mogelijkheden van een nieuw materiaalparadigma in brede zin. Het lectoraat richt zich in woord, beeld en daad op een nieuw architectonisch repertoire voor een circulaire economie. Op 12 december 2019 sprak hij zijn intreerede in Pakhuis de Zwijger. Via deze link is de volledige publicatie te downloaden.

Lectoren Architectuur:
Peter van Assche
Gerjan Streng (research fellow)