30 maart 2023

Langzaam maar zeker beweegt onze maatschappij zich in een circulaire richting. Voor de
bouw betekent dat, dat we steeds minder vaak een beroep kunnen doen op de niet-
hernieuwbare grondstoffen van onze aarde. De biobased artist in residence woonvorm in
Rotterdam is een van de eerste volledige hennepwoningen.
Winnaar Job Dura Prijs 2022 – thema circulariteit en duurzaam materiaalgebruik

klik hier voor de link naar het artikel