Meintje Delisse presenteert ontwerp BeHagen

design, invent & build

team BAM Wonen wint bouwwedstrijd ‘Een Nieuwe Bouwcultuur: biobased en natuurinclusief bouwen, Leeuwarden’

De Nieuwe Bouwcultuur krijgt zijn vervolg in Leeuwarden Oost waar WoonFriesland 50 sociale huurwoningen wil realiseren als de nieuwe norm voor duurzame én betaalbare woningbouw. Onze planvisie draagt de naam ‘beHagen’, vanwege de hagen die een fijnmazig ecologisch netwerk vormen door heel Leeuwarden Oost. Naar het oordeel van de jury getuigt het ontwerp van een aantrekkelijke vormgeving en stedenbouwkundige kwaliteit. “Het plan is zeer compleet en zodanig ontworpen dat het de sociale cohesie tussen bewoners zal gaan bevorderen.” Sigrid Hoekstra. bureau SLA is trots op het ingediende ontwerp en dankt het projectteam: Bam Wonen, Bureau Biota, Landscape Collected, Site Practice en bureau SLA!

de 7 lessen van beHagen

Aan de hand van zeven lessen vertelt beHagen het verhaal van een biobased en natuurinclusieve leefomgeving die een Nieuwe Bouwcultuur representeert. Deze zeven lessen, die staan voor innovatie maar ook voor kwaliteit, haalbaarheid en opschaalbaarheid, zijn de rode draad binnen het project.

les 1 | omarm het ecosysteem van Leeuwarden

We leggen de nadruk op het behouden en versterken van het bestaande ecosysteem, waarbij gebruik wordt gemaakt van de rijke kleigrond en plantgemeenschappen die kenmerkend zijn voor het Friese landschap. We zorgen voor verbinding tussen de bestaande groen-blauwe structuur, het bestaande bodemkapitaal, het huidige ecosysteem en het nieuw aan te leggen Zamenhofpark.

les 2 | bouw voort op lokale condities

Met inspiratie uit de Friese Stinze-tuinen en het netwerk van hagen in Leeuwarden-Oost, integreren we lokale elementen op eigentijdse wijze. Hiermee wordt niet alleen een aantrekkelijke omgeving en generatieve binnentuin als stapsteen voor de stad gecreëerd, maar worden ook habitats en corridors voor stedelijke fauna behouden en versterkt.

les 3 | bouw voort op lokale tradities

We zetten in op lokale architectonische tradities waarbij de natuur prioriteit krijgt. Door groene elementen zoals smalle geveltuintjes, hagen en poreuze afscheidingen tussen woningen op te nemen, biedt beHagen een aantrekkelijke leefomgeving voor zowel dier, plant als mens, waardoor tevens de stedenbouwkundige overgang tussen privé en openbaar wordt verbeterd.

les 4 | maak architectuur voor de natuur

Door gebruik te maken van 85% biobased bouwmaterialen en het ontwerpen van ‘natuurmuren’ als leefgebieden voor planten en dieren, integreren we het gebouw als homogeen bouwblok naadloos in de omringende omgeving.

les 5 | breng de natuur tot in de keuken

We integreren de natuur in het dagelijks leven van de bewoners. Alle 50 huurwoningen zijn ontworpen met buitenruimtes en woonkeukens die direct toegang bieden tot de natuurlijke omgeving. Hierdoor wordt het gevoel van verbondenheid met de buurt bevorderd en de sociale interactie gestimuleerd.

les 6 | stimuleer lokale innovatie

BeHagen heeft een innovatief karakter, met een focus op lokale productie en gebruik van biobased materialen, zoals hout en cellulose, als basis van de fabrieksmatig geproduceerde BAM Flow woning. Om het project nog meer in te bedden in de kalkrijke kleigrond van Cambuur ontwikkelen we samen met Klaei uit Lauwersoog geperste stenen van slib uit de Waddenzee voor de natuurbankjes, nestkasten, luifels en tuinmuren.

les 7 | een levend en lerend plan

Planvisie beHagen is geen eindbeeld maar een startpunt voor het verder leren en werken aan een nieuwe bouwcultuur. Aan de hand van een viertal ambassadeurs werken wij aan het actief door ontwikkelen van de lokale innovaties zodat ook deze in de toekomst opschaalbaar zijn. Door middel van monitoring en beheer worden de effecten van ons project op het lokale ecosysteem gevolgd en indien nodig aangepast. Zo blijven we met de ontwikkeling van beHagen leren en innoveren!

Lees meer op De Architect, Architectenweb of het College van Rijksadviseurs.