24 september 2022 –

Mooi nieuws! De woonzorgcoöperatie De Binnenhaven, die opgericht is na het winnen van de prijsvraag Who Cares in 2017, heeft een belangrijke stap gezet in de richting van een nieuwe vorm van wonen, zorg en ondersteuning in woonwijken.

“Realisatie van de innovatieve woonzorgcoöperatie De Binnenhaven in Almere gaat stroef, want de businesscase is relatief zwak en valt precies buiten bestaande gemeentelijke kaders. Nu forceren de coöperatie, de gemeenteraad en het Woningbouwatelier Almere een doorbraak met de een afwijkende grondprijsberekening. Een aanpak waar ook gemeenten elders in het land de vruchten van kunnen plukken.”

De Binnenhaven moet een hofje worden met ongeveer 90 sociale- en vrijesectorhuurwoningen voor diverse doelgroepen, van starters tot senioren en jongeren met een beperking. Aangevuld met diverse zorgvoorzieningen, middenin de wijk Almere Haven.

Architect Peter van Assche legt het idee achter het complex uit: ‘Als je ouder wordt, raak je steeds meer regie kwijt. We zien een groeiende groep mensen die daar over nadenkt. En over de toekomstige zorgbehoefte. Mijn moeder is nu bijvoorbeeld 80 en vraagt zich af welke regie zij over vijf jaar nog heeft. Zo zijn we het hoofdthema voor De Binnenhaven gekomen. In het veilige en sociale hedendaagse hofje kunnen mensen zo lang mogelijk de regie over hun leven houden.

Baggerman, K. 24 September 2022. Met passende grondprijs krijgt Almeerse wooncoöperatie eindelijk voet aan de grond. ROM Magazine.