CIRCOLLAB – Samenwerking voor versnelling van de circulaire transitie.

CIRCOLLAB ontwikkelt kennisnetwerken rond vier thema’s: 1. ‘Circulair denken en doen’ 2. ‘Circulair ondernemen’ 3. ‘Circulair menselijk kapitaal’, 4. ‘Circulair samenwerken’.  De thema’s worden gekoppeld aan twee waardeketens: de gebouwde omgeving en consumptiegoederen.

CIRCOLLAB – HVA

Nederland wil in 2050 circulair zijn. Dit vraagt om een ongekende transitie in de wijze waarop we ondernemen, samenwerken, denk en en doen. In CIRCOLLAB identificeren de Hogeschool van Amsterdam (HvA), Hogeschool Windesheim en de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten samen met 32 partners welke technologische, sociale en economische innovaties er in de Metropool Regio Amsterdam (MRA) nodig zijn om de circulaire transitie in een stroomversnelling te brengen. En ze kijken hoe deze met interdisciplinair praktijkgericht onderzoek te realiseren zijn.

CIRCOLLAB – Festival Losmaakbaarheid 2023

Losmaakbaarheid was het thema van het drukbezochte evenement voor partners van het CIRCOLLAB-consortium op 13 april 2023. Partners en onderzoekers gingen met elkaar in gesprek, al wandelend langs inspirerende plekken op het Marineterrein in Amsterdam. De dag gaf een belangrijke impuls aan CIRCOLLAB. Het consortium stimuleert structurele samenwerking tussen verschillende domeinen en typen organisaties en brengt de transitie naar de circulaire economie in een stroomversnelling.